ยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติ สู่บ้านของเรา ชาวศูนย์สงครามพิเศษ

เรารักในหลวง........ขอเชิญร่วมส่งข้อความถวายพระพร

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

กาลเวลา ไม่เคยเปลี่ยนความจงรักภักดีของเราชาวไทย ต่อในหลวงของเรา

เรารักในหลวง  เรารักในหลวง
เรารักในหลวง  เรารักในหลวง
เรารักในหลวง  เรารักในหลวง
เรารักในหลวง เรารักในหลวง
เรารักในหลวง เรารักในหลวง
                         พ.ท.พีระยุทธ  ศรีสุพรรณ   ผกม.ศสพ.

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

รักในหลวง ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ศุนย์สงครามพิเศษ เชิญชวนทุกท่านส่งข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

ครบรอบ ๔๔ ปี ศสพ.ร่วมลงนามถวายพระพร

๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ วันสถาปนา ศสพ. ๔๔ ปี ร่วมถวายพระพรในหลวงของเรา

ครบรอบ ๔๔ ปี ศสพ.ร่วมลงนามถวายพระพร

๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ วันสถาปนา ศสพ. ๔๔ ปี ร่วมถวายพระพรในหลวงของเรา